Koti- ja sairaanhoito palvelu

Hinnasto

Aina ilmainen kartoituskäynti!

Kaikille palveluille  on sama tuntihinta!

Hintaan sisältyy matkakulut.

Arkisin klo 7-17                   39,90€/h (0% ALV)

ilta 17-21                                49,90€/h (0% ALV)

lauantai 7-21                        59,90€/h (0% ALV)

sunnuntai/juhlapyhät      79,90€/h (0% ALV)

Arvonlisäveroton palvelu

Valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon yksikössä annettu hoito on arvonlisäverotonta. Verosta on vapautettu myös sellainen yksityinen terveyden- ja sairaanhoito, joka kuuluu yhteiskunnan valvonnan piiriin.

Yksityisen palveluntuottajan myymät terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ovat verottomia, jos palveluntuottaja on merkitty yksityisten terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin.

Yksityiset yritykset voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti jos palvelu myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi iän tai sairauden vuoksi. Yrityksen on tehtävä palvelusuunnitelma ja palvelusopimus asiakkaan kanssa.

Kotitalousvähennys

Sinulla on oikeus vähentää verotuksessa 50 % vuoden aikana ostamistasi vähennyskelpoisista kotitöistä.

Vähennysoikeus on vuodessa enintään 2 400 €/ henkilö. Omavastuu on 100 €.

Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamastasi laskusta työn osuus on 5 000 euroa (5 000 euroa x 50 %) – omavastuu 100 euroa = 2 400 euroa. Pariskunta voi ostaa/vähentää kaksinkertaisen määrän.

Esimerkiksi:

Henkilö ostaa kotipalvelua vuosittain 200 €:lla kuukaudessa. Todellinen kulu tästä on 50% eli 100€/kk. Vuoden ensimmäisestä 100 €:n ostosta ei saa kotitalousvähennystä (omavastuu).

Kotitalousvähennyksen hakeminen:

 Vaihtoehto 1: Ilmoita kotitalousvähennyksen tiedot verokortille omaverossa. Jos tilaat uuden verokortin, niin kuluvan vuoden veroprosenttisi pienenee.

 Vaihtoehto 2: Voit ilmoittaa vuoden 2019 kotitalousvähennyksen tiedot veroilmoituksellesi OmaVerossa jo nyt tai ensi keväänä, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen.

 Vaihtoehto 3: Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot paperilomakkeella (14A, 14B ja 14C)

Jos sinulla on säännöllinen palvelusopimus tai suunnitelma kuluvan vuoden kotitalousvähennykseen oikeuttavien palveluiden käytöstä, voit ottaa ne ennakkoon huomioon verotuksessa.  Sinun tulee vain ilmoittaa verottajalle tulevien maksujen kokonaissumma ja maksujen päivämäärät (ensimmäinen ja viimeinen) ja tilata uusi verokortti, jolloin veroprosentissa huomioidaan vuoden maksut.

 Kotitalousvähennystä saa myös, jos työ tehdään henkilön tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Henkilön on kuitenkin maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa. Vanhemmat tai isovanhemmat eivät voi niitä tällöin maksaa.

 Palvelusetelin  omavastuuosuudesta ei voi hakea kotitalousvähennystä. Palveluseteli tai maksusitoumus estää vähennyksen, vaikka seteliä ei edes käyttäisi. Kotitalousvähennystä ei voi saada kotisairaanhoidon palveluista.

Lisätietoa saat verotoimiston nettisivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/