Soita 050 472 9000 arkisin 8 - 16
Koti- ja sairaanhoitopalvelu

Ikääntyneet

Mikä on ikääntyneiden kotipalvelu?

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuemme asiakkaamme kotona selviytymistä ja vahvistamme hänen toimintakykyään.

Ikääntyvien kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista.

Käytännössä ikääntyneiden kotipalvelu pitää sisällään hoivaa ja huolenpitoa, joiden avulla tuemme kotona asuvaa asiakastamme päivittäisissä toiminnoissa, joista ikääntynyt ei enää suoriudu itse. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, pukeutuminen, ravitsemuksen seuranta jne.

Tarjoamme luotettavaa, kiireetöntä ja ammattitaitoista kotipalvelua ja tukipalveluja ikääntyneille Helsingin ja Vantaan alueella. Kaikki hoitajamme ovat koulutukseltaan joko lähihoitajia tai sairaanhoitajia, ja heillä on paljon arvokasta kokemusta vanhusten hoidosta. Hoivalähde Oy tekee jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisen palvelusuunnitelman, jonka tarkastamme säännöllisesti.

Hoivalähde palvelut ikääntyneille
Hoivalähde palvelut ikääntyneille 2

Mitä muuta tarjoamme?

Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakkaamme tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalvelujamme ovat esimerkiksi seuraavat palvelut:

  • siivous
  • vaatehuolto
  • kauppa- ja muut asiointipalvelut
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
  • saattajapalvelu