Soita 050 472 9000 arkisin 8 - 16
Koti- ja sairaanhoitopalvelu

Ikääntyneet

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä ja vahvistetaan hänen toimintakykyään. Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, jolla tuetaan kotona asuvaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Tällaisia toimintoja ovat mm. syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtyminen, kävely ja WC-käynnit.

Tarjoamme luotettavaa kotipalvelua ja tukipalveluja ikääntyneille Helsingin ja Vantaan alueella. Hoitajamme ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia tai lähihoitajia ja heillä on kokemusta vanhusten hoidosta. Hoivalähde Oy tekee jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisen palvelusuunnitelman asiakkaan tarvitsemasta palvelusta.

Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta.

Hoivalähde palvelut ikääntyneille
Hoivalähde palvelut ikääntyneille 2

Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi.

Tukipalveluja ovat esimerkiksi:

  • siivous
  • vaatehuolto
  • kauppa- ja muut asiointipalvelut
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
  • saattajapalvelu