Soita 050 472 9000 arkisin 8 - 16
Koti- ja sairaanhoitopalvelu

Mielenterveyskuntoutujat

Mielenterveys-kuntoutujat

Mielenterveyskuntoutusta tarvitaan silloin, kun mielen tasapaino on syystä tai toisesta järkkynyt ja toimintakyky heikentynyt.
Kyse voi olla paitsi vaikeasta mielen sairaudesta, myös tilapäisestä elämänkriisistä. Jokainen yksilö kuntoutuu eri tavalla, ja se edellyttää toisten tukea ja uskoa yksilöön.

Kuntoutuminen ei tarkoita kaikkien vaikeuksien katoamista. Se on siis eri asia kuin sairaudesta paraneminen. Kuntoutuminen on jatkuva henkilökohtainen prosessi, johon voi liittyä ylä- ja alamäkiä.

Toimintakyvyn lisääntymisen edellytyksiä ovat tavalliset arjen asiat: terveellinen ravinto, ulkoilu, liikunta, muut mieluisat harrastukset, ystävät ja perhe.

Kuntoutuksella tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arkielämässä. Kuntoutuksen tavoitteena on saavuttaa parempi toimintakyky. Kuntoutuksella pyritään arkirytmin säilymiseen ja kotona selviytymiseen. Työ voi olla mm. psykososiaalista tukea, voinnin seurantaa ja lääkehoidon toteuttamista.

Tarjoamme luotettavaa palvelua mielenterveyskuntoutujille arjessa selviytymisessä. Tehdään yhdessä yksilöllinen palvelusuunnitelma asiakkaan tarpeiden mukaan.