Soita 050 472 9000 arkisin 8 - 16
Koti- ja sairaanhoitopalvelu

Omaishoitajan tukeminen

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. (STM). Usein omaishoito mielletään ikääntyneen hoitamiseksi, mutta hoidettava voi olla esim. erityistä hoivaa tarvitseva lapsi. Hoidon tarve voi alkaa äkillisesti tai kehittyä hitaasti avun tarpeen lisääntyessä.

Mikäli koet tarvitsevasti tukea tai hengähdystaukoa omaishoitajuuteen, Hoivalähde Oy tarjoaa palvelua laadukkaasti ammattitaidolla.

Hoivalähde omaishoitajan tukeminen